Proper curs 2018 - 2019 (8a edició)

Inici: 17 d'octubre de 2019

Final: 14 juny de 2020

Horaris: Dijous (de 18:30 a 21:30 hores) i divendres (de 16 a 21 hores). Esporàdicament algun dissabte (de 10 a 14 hores).

Aula: Edifici de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (Plaça de Joan Coromines sn - Barcelona)

Llengües: català, castellà i anglès

 

Preu: 7.450€

Sol·licita una entrevista personal amb el director dels estudis: FORMULARI ENTREVISTA

 

 

 

Programa 

1. INTRODUCCIÓ A LES RELACIONS PÚBLIQUES I LA SEVA VINCULACIÓ AL PROTOCOL I A L'ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS - 3 crèdits

Les relacions públiques i el protocol

-          La formalització de les relacions entre els líders d’opinió institucionals

-          Activitats, vincles i dimensió social

 

2.  PRINCIPIS I NORMES DEL PROTOCOL – 4 crèdits

L’ordenament jurídic i l’aplicació al protocol

-          Articles de la Constitució espanyola

-          Articles de l’Estatut d’autonomia de Catalunya

La normativa protocol·lària

-          Reial decret 2099/1983, del 4 d’agost, pel qual s’aprova l’ordenament general de precedències a l’Estat

-          Decret 189/1981, del 2 de juliol, establint les normes de Protocol i Cerimonial en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya

-          Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern (disposició derogatòria tercera: derogació del decret   256/2004)

-          Els tractaments

-          La titularitat

La classificació dels esdeveniments

-          Els esdeveniments públics oficials

-          Els esdeveniments públics no oficials

-          Els esdeveniments privats

L’amfitrió

Les presidències

L’ordre de parlaments

 

3. PRINCIPALS ÀMBITS D’APLICACIÓ DEL PROTOCOL  – 5 crèdits

El protocol oficial

-          Les rebudes

-          Les recepcions

-          Les audiències

-          La primera pedra

-          Les inauguracions

-          Les preses de possessió

-          Les signatures de convenis

-          Les celebracions de les commemoracions i efemèrides

-          Els esdeveniments d’homenatge o concessions d’honors

-          Les visites oficials

-          Les visites d’Estat

-          Estudi de casos pràctics

El protocol universitari

-          L’ordre de precedències de les universitats

-          L’amfitrió

-          Les presidències

-          Estudi de casos pràctics

El protocol religiós

-          Presentació del mapa de les religions a Catalunya

-          Les principals celebracions

-          Assistència de representants institucionals a les principals celebracions religioses

-          Estudi de casos pràctics

El protocol militar

-          Qui és qui? Els principals representants

-          L’ordre de precedències

-          Els esdeveniments més habituals

-          Estudi de casos pràctics

El protocol esportiu

-          Qui és qui? Els principals representants

-          L’ordre de precedències

-          Els esdeveniments més habituals

-          Estudi de casos pràctics

El protocol d’esdeveniments culturals

-          Els esdeveniments més habituals

-          Taula rodona amb responsables de protocol i relacions institucionals d’entitats culturals

El protocol empresarial

-          Qui és qui? Els principals representants

-          Eines per a la creació d’una normativa pròpia

-          Els esdeveniments més habituals

-          Les fires, els congressos i les exposicions

-          Estudi de casos pràctics

 

4. ORGANITZACIÓ, GESTIÓ I PRODUCCIÓ ESTRATÈGICA DELS ESDEVENIMENTS PÚBLICS I PRIVATS – 8 crèdits 

Organització eficaç dels esdeveniments

-          Organització eficaç d’esdeveniments corporatius

-          Tipus i característiques diferencials

-          Creativitat als esdeveniments

-          Producció d’esdeveniments

-          Gestió d’espais. El muntatge d’escenaris

-          Planificació

-          Convocatòria i tractament dels convidats

-          Equip de producció

-          Factors crítics d’èxit d’un acte

-          Estudi de casos

Organització estratègica dels esdeveniments

-          Visió estratègica dels actes privats: la importància de ser diferents

-          Treballar la creativitat en la producció d'esdeveniments

-          Anàlisi del sector

-          La tendència com a clau d'èxit dels esdeveniments

-          El valor del missatge: convertir-ho en experiència

-          Vendre i generar idees i missatges a través dels esdeveniments

-          Estudi de casos.

Introducció als MICEs (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions)

L’ús de celebrities i ambaixadors de marca com estratègia en els esdeveniments

-          Estudi de casos

L’ús de les xarxes socials a les empreses i institucions

La seguretat integral als esdeveniments 

L’accessibilitat de les persones amb discapacitat als esdeveniments

La gastronomia, l’hoteleria i el turisme al servei de l’organització d’esdeveniments

-          La gastronomia

-          L’elecció dels plats

-          El menú

-          Els servei extern d’àpats (catering)

-          El muntatge i la distribució de taules

L’enologia

-          Les denominacions d’origen espanyoles

-          Les denominacions d’origen catalanes

-          L’elecció dels vins

 

5. LA RELACIÓ AMB ELS MITJANS DE MITJANS DE COMUNICACIÓ – 6 crèdits

Similituds i diferències entre el llenguatge institucional i el llenguatge dels mitjans de comunicació

-          La relació amb els mitjans de comunicació. Característiques i usos de:

-          Les notes de premsa

-          Els dossiers de premsa

-          Les rodes de premsa

-          Les comunicacions informals

Els interlocutors de la comunicació institucional. Funcionament i necessitats de:

-          Premsa escrita

-          Ràdio

-          Televisió

-          Internet

Els gabinets de premsa

-          Organització i objectius

-          Les claus del seu funcionament

 

6. AVALUACIÓ D’EQUADOR DE MÀSTER – 4 crèdits

Avaluació individual dels exercicis proposats per ponents i professors durant el quadrimestre.

 

7. EINES TRANSVERSALS D’APLICACIÓ ALS ESDEVENIMENTS – 4 crèdits

L’expressió oral

-          La gestió del temps

-          Els discursos

El Protocol i l’etiqueta

-          La gestió estratègica de la imatge personal

-          La gestualitat

-          L’etiqueta dels esdeveniments públics i privats

-          El comportament a taula 

Els regals institucionals

 

8. LES RELACIONS INSTITUCIONALS: OPORTUNITATS DES DE L’ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS – 7 crèdits

Fonaments conceptuals de la professió: funcions social i rols

-          Situació actual i oportunitats

Àrees d’especialitat principals

-          La responsabilitat social corporativa

-          Les relacions institucionals 

-          Context: privat i públic. Com es gestiona en cada cas?

-          L’interès general, l’interès públic i l’interès privat: la transcendència i la noticiabilitat

-          L’agenda pública, l’agenda política i l’agenda mediàtica.  Principis bàsics

Composició del gabinet de relacions institucionals: funcions i tasques

-          Pla estratègic de relacions institucionals: tipus i estructura

Noves tendències i vinculacions amb altres àrees professionals

-          Estudi de casos

El patrocini i el mecenatge

-          Diferències i similituds

-          Aproximació i tipologia: patrocini

-          Aproximació i tipologia: mecenatge

-          Funcions i aplicacions segons tècniques

-          Estudi de casos

Derivacions d’aquests conceptes: el partnerships i l’sponsorship

-          Estudi de casos

 

9. EL PROTOCOL INTERNACIONAL  - 5 crèdits

Protocol diplomàtic

-          Origens de la diplomàcia: del llegats temporals a les missions permanents

-          Evolució de la diplomàcia: del Congrés de Viena (1815) a la Convenció de Viena (1961)

-          Tipus de diplomàcia: de la bilateral a la multilateral y d ela política a la econòmica

-          Evolució i tipologia de l'agent diplomàtic: de la carrera diplomàtica al servei exterior

-          Funcionament, privilegis i immunitats de les missions diplomàtiques

-          Paradiplomàcia i diplomàcia privada: nous actors per a nous temps

-          Usos i costums protocol·laris en la diplomàcia. Els sistemes premials

-          Un exemple de diplomàcia cultural: la tasca de l'Institut Cervantes al món

 

Protocol a l’Estat Vaticà 

-          Estructura política

-          Normes de Protocol

-          Celebracions

-          Cohabitació amb el “Protocol d’Estat” de la República Italiana

 

Protocol Olímpic

-          La carta olímpica: principis fonamentals i legislació

-          El Moviment olímpic

-          El COI

-          Les banderes

-          Les cerimònies d’inauguració i cloenda

-          La tribuna d’honor i les precedències

-          Les invitacions i les acreditacions

 

El protocol xinès

-          El Protocol a l’antiga xina

-          La salutació

-          El Protocol de les relacions comercials

-          El Protocol de les relacions laborals

-          El Protocol a l’àmbit familiar

-          El lliurament de regals

-          La indumentària

-          El Protocol a les cerimònies habituals (l’hora del te, als àpats, als temples budistes, als casaments, a les defuncions, als aniversaris...)

-          Normes i prohibicions

-          La cerimònia del te

 

El protocol japonès

- Imaginari col·lectiu de Japó

- Tradició versus modernitat

- Contradiccions

- Geografia i clima. Banderes

- Fets històrics rellevants que han marcat la forma de ser i de fer dels japonesos

- Govern i Família Imperial

- Llengua i escriptura japoneses

- La Religió

- Les Institucions

- Conceptes socials (ser Gaijin)

- El Protocol social

- El Protocol empresarial

- La comunicació verbal

- La comunicació no verbal

 

El Protocol al món àrab

-  La identitat àrab

-  La llengua de l'alcorà

-  L'Islam

-  Principals institucions

-  Principals religions

-  Interacció amb els àrabs

Errors freqüents

Què evitar

Entorn

Gastronomia

El concepte de Halal

Pràctica religiosa

La dona i el món àrab

 

 

 

  Viatges i visites pràctiques a institucions, empreses i mitjans de comunicació

CATALUNYA:

-          Parlament de Catalunya (pràctica Protocol Oficial)

-          Ajuntament de Barcelona (pràctica Protocol Oficial)

-          F. C. Barcelona (pràctica Protocol Esportiu)

-          Televisió de Catalunya TV3 (pràctica Mitjans de Comunicació)

-          Bodegues Torres (pràctica Protocol Empresarial - Enologia)

-          Abadia de Montserrat (pràctica Protocol Religiós)

-          Gran Teatre del Liceu (pràctica Protocol Cultural)

-          Fundació "la Caixa" (pràctica Protocol Empresarial - Cultural)

MADRID:

-          Congrés dels Diputats (pràctica Protocol Oficial)

-          Senat (pràctica Protocol Oficial)

-          Palau Reial - Patrimoni Nacional (pràctica Protocol Oficial)

BRUSSEL·LES:

-          Parlament Europeu

ROMA:

-          Santa Seu (pràctica Protocol Vaticà)

-          Istituto Diplomatico - Segreteria Cerimoniale Diplomatico della Repubblica (pràctica Protocol Diplomàtic)

-          Comune di Roma Ajuntament de Roma

-          Ambaixada d’Espanya davant la Santa Seu (pràctica Protocol Diplomàtic)

 

 

TFM - Treball Final de Màster

El Màster en Protocol, Relacions Institucionals, i Organització Estratègica dels Esdeveniments aplica el mètode d’aprenentatge  Learning by doing dins el marc  de l'EEES ( Espai Europeu d'Educació Superior ) que ha previst un acostament entre l’àmbit universitari i l'empresarial amb l'objectiu d'optimitzar l'aprenentatge de l' alumne i facilitar la seva entrada al món professional.

 

        

Aquest TFM comporta la recerca i aplicació dels continguts del màster vinculats als tres principals escenaris on els alumnes desenvoluparan les seves responsabilitats: empresa, institució, i organització no governamental.

Es crearan 6 grups d’alumnes (2 per cada entitat) que, mitjançant la simulació i seguint els criteris marcats per la direcció del màster, hauran de desenvolupar un projecte de relacions públiques estratègiques que comporti el desenvolupament d’un o diferents processos de relacions institucionals. El projecte i els seus processos es dissenyaran d’acord als objectius definits per cada entitat, que també n’avaluarà el projecte final.